Om GjeldsMonitor

GjeldsMonitor er et FinTech selskap med lang erfaring fra finansbransjen. Våre konsulenter har lenge jobbet med kunder som har tilsvarende problemer og behov når det kommer til gjeld, lån og kredittkort. Dette resulterte i nettapplikasjonen GjeldsMonitor, hvor målet er å forenkle finansspråket og gi verdifull informasjon til låntakere for å kunne ta gode økonomiske beslutninger.

Styrken vår er et mangfold av kompetente spesialister på sine områder.

Om GjeldsMonitor

Kunnskap om IT-teknologi, design og databaser.

Kunnskap om finans og bankvirksomhet.

Utallige timer brukt på å snakke med låntakere og lære om problemene deres.

Dette gir oss både kompetansen som behøves, og en unik forståelse for låntakere i Norge og deres behov. Og vi løser ulike problemstillinger effektivt, og med full forståelse ved at hvert enkelt team-medlems spisskompetanse bygger opp om de andres.

Slik har vi siden oppstarten effektivt jobbet for å hjelpe låntakere få en bedre kontroll på sine lån. Så deres lån raskere betales ned, og under gunstigere betingelser.

Vår visjon

Utvikling av et brukervennlig gjeldsstyringssystem i Norge, og å støtte opp om et fellesskap av bevisste låntakere.

GjeldsMonitor er en applikasjon vi startet opp i 2021

Med GjeldsMonitor appen er formålet å gi de som tilbakebetaler lån i Norge et verktøy for en langt bedre håndtering av sin gjeld. For å raskere betale ned gjeld, med bedre rammevilkår, og som lar låntakeren få den kontrollen og de muligheter som eksisterer – rett i hånda.

For eksempel; så har vi sett over tid at flere ikke kjenner til muligheter som å søke refinansiering for å forbedre vilkårene rundt sin nedbetalingsplan. Sammen med andre observasjoner førte dette til at vi har sett et behov for bedre gjeldshåndtering, som i oss skapte en idé og motivasjon for å finne en bedre løsning.

Vi så etter en løsning på problemet som skal gi en full oversikt over gjeld og kredittkort, som sammen med tips fra kredittassistenter kan øke bevisstheten om lån, og også hjelpe brukeren å spare månedlig.

Videre vil vi også benytte innspill fra brukere, og den beste informasjonen for å skape den beste og mest helhetlige informasjonen om gjelden. For å skape funksjonaliteten i appen henter vi derfor inn informasjon fra Gjeldsregisteret.

Og, selvsagt; vi hører på brukernes tilbakemeldinger og behov, som vi så finner nye løsninger for. Et eksempel her er hvordan vi utvidet funksjonaliteten i appen med å tilby oversikt over gjeldshistorikk som et svar på renteøkninger i Norge. Dette lar brukeren med enkelhet sammenligne avdragsbeløpshistorikken sin over tid.

Våre partnere