GjeldsMonitor fra Multinorfinans

Smartere håndtering av dine lån og kredittkort

Få kontroll på gjelden din

Sikker pålogging med

Full kontroll over egenkapital og gjeld med

  • Samtlige lån og kredittkort samlet på ett sted.
  • Gjenstående beløp, avdrag, rentesats og kortgrentydelig presentert.
  • I en effektiv og intuitiv gjeldsmonitor-app.

Applikasjonen er et svar på våre erfaringer med låntakere i Norge over flere år og deres utfordringer. Vi vil at du med denne skal du lett kunne se muligheter for å spare, og å enkelt håndtere gjeld og lån.

>Overvåk gjelden<

Sammenlign, og vurder dine avdrag

  • Dine avdrag sammenlignet med avdragene til andre låntakere.
  • Nyttige vurderinger av dine lånebetingelser.
  • Se din gjeldshistorikk over tid.

GjeldsMonitor gir deg grunnlaget for gode beslutninger. Alt i hånden, med en intuitiv gjeld app. Der du får full oversikt, og med bedre kontroll kan håndtere dine gjeldsposter.

>Få kontroll og skreddersydde løsninger<

En kostnadsreduksjonsplan
for din gjeld

  • Tydelig oversikt over de beløp du betaler, og hvor du kan spare.
  • En videre handlingsplan - steg for steg.
  • Benytt nyttige verktøy for å finne en bedre rente og å lettere bli gjeldfri.

Med den gode oversikten du får i GjeldsMonitor, og de rette verktøyene for håndtering av gjeld skaper applikasjonen muligheter for å finne personlige løsninger: Se hvor du kan spare penger, og lag videre handlingsplaner for å raskere betale ned gjeld. - Enten alene, eller i samarbeid med våre eksperter.

>Oversikt, råd og kontroll<

Hvordan fungerer det?

1

Logg deg inn med din BankID

2

Få full oversikt over din gjeld og dine kredittkort.

3

Følg de skreddersydde rådene, for bedre gjeldshåndtering.

Vår visjon

Utvikling av et brukervennlig gjeldsstyringssystem i Norge, og å støtte opp om et fellesskap av bevisste låntakere.

Les mer om var visjon

Litt statistikk

+10 000

har logget seg inn GjeldMonitor

+600 mln kr

lånbeløp som våre kunder har til sammen

+189 mln kr

lånbeløp på kredittkort som våre kunder har til sammen

Ikke betal for mye. Få kontrollen på dine lån nå.

Bruk GjeldsMonitor

FAQ

Koster GjeldsMonitor noe?

GjeldsMonitor-applikasjonen er helt gratis. For å bruke applikasjonen behøver du ikke kjøpe et abonnement, eller å koble til kredittkortet ditt.

Hva er Gjeldsregisteret?

Gjeldsregisteret samler informasjon om hvor mye gjeld (dvs. hvor mange lån og deres totale beløp i NOK) som eies av en enkelt forbruker i Norge. All informasjon samles inn fra banker, og finansinstitusjoner som har lisens til å drive finansiell virksomhet og oppdateres jevnlig.

Juridisk har Gjeldsregisteret AS fått tillatelse fra Barne- og familiedepartementet til å drive som gjeldsinformasjonsforetak, dette med hjemmel i lov 16. juni 2017 nr. 47 om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (Gjeldsinformasjonsloven) § 3.

Er dataene mine trygge?

Dataene dine er helt trygge. Tilgangen til dem er kryptert, og fullstendig beskyttet mot å falle i feil hender. I tillegg så overfører vi ikke dataene dine til noen tredjeparter. Husk også at du når som helst kan slette dataene dine fra applikasjonen.

Hvor stammer dataene som presenteres i GjeldsMonitor fra?

Dataene kommer fra Gjeldsregisteret, som vi samarbeider med. Takket være dette samarbeidet kan vi presentere en korrekt informasjon om din gjeld i Norge. - Selvsagt på en kryptert og helt sikker måte.

Hva er refinansiering av lån?

Refinansiering er å gjøre endringer i gjelden som du har. Dette gjøres ofte i form av konsolidering, det vil si å slå sammen flere låneforpliktelser til én. - Altså å samle flere lån og kredittkort-gjeld til ett enkelt lån som du kan betale ned på bedre vilkår, og også forlenge eller forkorte lånetiden.

Hvor kommer rådene om låneoptimalisering fra?

Tipsene på kontoen din er et resultat av mange års samarbeid med ulike finansinstitusjoner og service til flere tusen kunder. Ved å kombinere vår kunnskap om økonomi, kundespørsmål vi har hjulpet med, og smart bruk av teknologi kan vi gi deg de viktigste rådene.

Hvordan logger jeg inn på GjeldsMonitor?

Du kan kun logge deg inn på GjeldsMonitor med din bankID ettersom vi henter informasjon fra Gjeldsregisteret. Merk at du må også legge inn grunnleggende data, som telefonnummer og e-post. Dette er nødvendig for at applikasjonen skal fungere.

Hvor ofte kan jeg logge meg inn på GjeldsMonitor?

Den anbefalte innloggingsfrekvensen avhenger av antall gjeldsposter. Husk imidlertid at dataene i Gjeldsmonitor oppdateres én gang daglig.
Vi anbefaler å logge inn på applikasjonen ikke mer enn én gang om dagen, og ikke mindre enn én gang hver 2. uke.