GjeldsMonitor fra Multinorfinans

Smartere håndtering av dine lån og kredittkort

Logg Inn!

Sikker pålogging med

Nyhet! – Kredittsjekk

 • Kredittverdigheten som finansinstitusjoner ser på når de vurderer din låneevne
 • Tilgang til skattemeldinger fra tidligere år
 • Viktige merknader om betalinger og ubetalte fordringer

Last ned kredittsjekken fra Dun & Bradstreet-systemet (tidligere Bisnode) og se hvilken informasjon om din økonomiske situasjon analyseres av banken under kredittsøknaden din. Gjennomgå skattemeldinger fra tidligere år og se alle betalingsmerknader som er registrert på deg i systemet.

>Sjekk din kredittverdighet<

Oversiktlig og full kontroll over egen gjeld med hjelp av:

 • Samtlige lån og kredittkort samlet på ett sted
 • Tydelig presentasjon av gjenstående beløp, avdrag, rentesats og mer
 • En intuitiv og trygg nettapplikasjon

Applikasjonen er en løsning for gjentatte behov og problemer som har oppstått i bransjen, og for våre kunder. Vi har utarbeidet/utviklet applikasjonen ut i fra mange brukstester og erfaring, hvor målet er å forenkle håndtering av gjeld og lån, samtidig som det hjelper låntakere med sparing.

>Overvåk gjelden<

Sammenlign og vurder dine avdrag:

 • Dine avdrag sammenlignet med avdragene til andre låntakere
 • Nyttig vurdering av dine lånebetingelser
 • Se din gjeldshistorikk over tid

GjeldsMonitor gir deg grunnlaget for de beste beslutningene. Du får full oversikt og skreddersydde anbefalinger. Alt i hånden, med en enkel og intuitiv app.

>Få kontroll og skreddersydde løsninger<

Skreddersydd plan for å redusere gjeld:

 • Tydelig oversikt over beløp du betaler og hvor du har muligheter for å spare
 • En optimalisert handlingsplan – Steg for Steg
 • Nyttig verktøy for å oppdage bedre renter og bli gjeldfri

GjeldsMonitor gir deg verktøyene for å håndtere egen gjeld, enten alene eller med våre eksperter. Du vil enkelt finne personlige og effektive løsninger, se hvor du kan spare penger og utvikle langsiktig handlingsplan.

>Oversikt, råd og kontroll<

Hvordan fungerer det?

1

Logg inn med BankID

2

Få full oversikt over gjeld og dine kredittkort

3

Følg de skreddersydde anbefalingene for enkel gjeldshåndtering

Vår visjon

Utvikling av et brukervennlig gjeldsstyringssystem i Norge, og å støtte opp om et fellesskap av bevisste låntakere.

Les mer om var visjon

Litt statistikk

+10 000

har logget seg inn GjeldsMonitor

+600 mill kr

lånbeløp som våre kunder har til sammen

+189 mill kr

lånbeløp på kredittkort som våre kunder har til sammen

Ikke betal for mye - Få kontroll på dine lån

Bruk GjeldsMonitor

FAQ

Koster GjeldsMonitor noe?

GjeldsMonitor-applikasjonen er helt gratis. For å bruke applikasjonen behøver du ikke kjøpe et abonnement, eller å koble til kredittkortet ditt.

Hva er Gjeldsregisteret?

Gjeldsregisteret samler informasjon om hvor mye gjeld (dvs. hvor mange lån og deres totale beløp i NOK) som eies av en enkelt forbruker i Norge. All informasjon samles inn fra banker, og finansinstitusjoner som har lisens til å drive finansiell virksomhet og oppdateres jevnlig.

Juridisk har Gjeldsregisteret AS fått tillatelse fra Barne- og familiedepartementet til å drive som gjeldsinformasjonsforetak, dette med hjemmel i lov 16. juni 2017 nr. 47 om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (Gjeldsinformasjonsloven) § 3.

Er dataene mine trygge?

Dataene dine er helt trygge. Tilgangen til dem er kryptert, og fullstendig beskyttet mot å falle i feil hender. I tillegg så overfører vi ikke dataene dine til noen tredjeparter. Husk også at du når som helst kan slette dataene dine fra applikasjonen.

Hvor stammer dataene som presenteres i GjeldsMonitor fra?

Dataene kommer fra Gjeldsregisteret, som vi samarbeider med. Takket være dette samarbeidet kan vi presentere en korrekt informasjon om din gjeld i Norge. - Selvsagt på en kryptert og helt sikker måte.

Hva er refinansiering av lån?

Refinansiering er å gjøre endringer i gjelden som du har. Dette gjøres ofte i form av konsolidering, det vil si å slå sammen flere låneforpliktelser til én. - Altså å samle flere lån og kredittkort-gjeld til ett enkelt lån som du kan betale ned på bedre vilkår, og også forlenge eller forkorte lånetiden.

Hvor kommer rådene om låneoptimalisering fra?

Tipsene på kontoen din er et resultat av mange års samarbeid med ulike finansinstitusjoner og service til flere tusen kunder. Ved å kombinere vår kunnskap om økonomi, kundespørsmål vi har hjulpet med, og smart bruk av teknologi kan vi gi deg de viktigste rådene.

Hvordan logger jeg inn på GjeldsMonitor?

Du kan kun logge deg inn på GjeldsMonitor med din bankID ettersom vi henter informasjon fra Gjeldsregisteret. Merk at du må også legge inn grunnleggende data, som telefonnummer og e-post. Dette er nødvendig for at applikasjonen skal fungere.

Hvor ofte kan jeg logge meg inn på GjeldsMonitor?

Den anbefalte innloggingsfrekvensen avhenger av antall gjeldsposter. Husk imidlertid at dataene i Gjeldsregisteret oppdateres én gang daglig.
Vi anbefaler å logge inn på applikasjonen ikke mer enn én gang om dagen, og ikke mindre enn én gang hver 2. uke.