Gjeldsmonitor tinklalapio naudojimo taisyklės

§ 1. SĄVOKOS

Kai terminas rašomas didžiąja raide arba pagal šias nuostatas parengtuose dokumentuose, studijose ir susirašinėjimuose, reikia manyti, kad jis turi tokią reikšmę:

 1. „ILogic“ – „Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa“ (vert.: ribotos atsakomybės bendrovė komanditinė bendrija), su būstine Gdanske (80-386), Lęborska g. 3B, įtraukta į įmonių registrą Lenkijos nacionaliniame teismų registre, kurį administruoja Gdansko teismo Gdańsk-Północ VII Nacionalinio teismų registro Ūkio skyrius, kurio Nr. KRS (vert.: Nacionalinio teismų registro kodas) 0000709320, NIP (vert.: mokesčių mokėtojo kodas) 957-09-36-720, el. paštas: epost@gjeldsmonitor.no, tel. +47 21 999 417, esanti Sutarties su Klientu šalis ir „Gjeldsmonitor“ svetainės savininke,
 2. Klientas – fizinis/juridinis asmuo arba organizacinis vienetas turintis veiksnumą, kuris naudojasi iLogic suteikiamomis paslaugomis,
 3. Vartotojas – Klientas – fizinis asmuo, kuris naudojasi Tinklalapio paslaugomis su jo ūkine bei profesine veikla nesusijusiais tikslais,
 4. Tinklalapis ar Gjeldsmonitor - tai Gjeldsmonitor programa bei interneto svetainė gjeldsmonitor.no ir jos antriniai puslapiai, nuorodos bei kitos funkcijos, kurių dėka Klientams siūlomos Paslaugos,
 5. Bisnode ataskaita – finansinė ataskaita, parengta remiantis Norvegijos Karalystės įstatymais ir teikiama „Dun & Bradstreet Norway AS“ reg. nr 975374939, Langkaia 1, 0150 Oslas, Norvegija, pagal paslaugų teikimo už atlygį sutartį su Gjeldsmonitor svetainės savininku, kad ji būtų prieinama atitinkamiems Klientams, jų pageidavimu. Bisnode ataskaitoje pateikiamas kreditingumo įvertinimas, adreso duomenys, informacija apie pajamų sumas iš paskutinių 3 metinių mokesčių deklaracijų, informacija apie skolų išieškojimo procesus,
 6. „Grejdsregisteret“ ataskaita – finansinė ataskaita, kurią Norvegijos Karalystės įstatymų pagrindu parengė „Gjeldsregisteret AS“, Snarøyveien 30 A, 1360 Fornebu, Norvegija – įmonė, įsteigta Norvegijoje pagal įstatymą „Informacija apie skolą vertinant privačių asmenų kreditingumą“ (Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner), kuris renka, gauna ir registruoja bei perduoda informaciją apie skolas pagal Vaikų ir šeimos reikalų ministerijos leidimą. Šios įstaigos tikslas – padėti saugiai, tvarkingai ir efektyviai registruoti bei atskleisti informaciją apie skolą, siekiant prisidėti prie geresnio kreditingumo ir užkirsti kelią asmenų skolų problemoms. Ataskaita teikiama remiantis mokamų paslaugų teikimo sutartimi „Gjeldsmonitor“ svetainės savininkui, kad suinteresuotiems Klientams paprašius, ji būtų prieinama,
 7. Banko ID – tapatybės autentifikavimo paslauga, kurią teikia „Criipto APS, org.“ Nr. 921967853, Dronninggårds Allé 136, 2840 Holte, Norvegija pagal sutartį su iLogic,
 8. Forma – elektroninė Tinklalapio, socialinių tinklų arba kitų svetainių funkcija, kurios pagalba Klientas pateikia asmens duomenis, būtinus ar naudingus naudotis Paslauga ir/ar perduoti duomenis Partneriui,
 9. Asmens duomenys – visa informacija leidžianti identifikuoti Klientą kaip fizinį asmenį bei duomenys apie jo šeiminę, finansinę, profesinę, turtinę ir kt. padėtį,
 10. Paslauga – tai nuolatinė abonemento paslauga, kurią sudaro šie elementai:
  • Pagrindinė paslauga – prieiga prie „Grejdsregisteret“ ataskaitos duomenų. „Grejdsregisteret“ ataskaitos gavimo išlaidas padengia „Gjeldsmonitor“ svetainės savininkas,
  • „Premium“ paslauga – galimybė nemokamai gauti „Bisnode“ ataskaitą ir išplėstinę „Grejdsregisteret“ ataskaitą. „Bisnode“ ataskaitos gavimo išlaidas padengia „Gjeldsmonitor“ svetainės savininkas. Sąlyga norint nemokamai gauti „Bisnode“ ataskaitą ir išplėstinę „Grejdsregisteret“ ataskaitą yra sutikimas, kad Tinklalapio savininkas pateiktu Klientui skirtą rinkodaros ir komercinį turinį pateiktu el. pašto adresu, taip pat kaip telefonu ir SMS/MMS žinutėmis. „Bisnod“e ataskaitos naudojimą per Svetainę patvirtins tiekėjas, išsiųsdamas informacinį laišką Kliento adresu.. „Premium“ paslauga taip pat apima šiuos elementus / funkcijas:
   • Priemonė – priemonė, skirta valdyti savo finansinius įsipareigojimus, apimančias tokias funkcijas kaip: priminimų apie įmoką siuntimas, informavimas apie palūkanų normų pasikeitimus, grąžinimo eigos nurodymas, informavimas apie skolos būseną ir kredito kortelės palūkanų normą, informacija apie kredito istorija,
   • Mokymai – mokomoji dalis apie praktinius patarimus, kaip valdyti savo finansus, pvz., nurodymai atsisakyti kredito kortelės, instrukcijos, kaip permokėti paskolą, bendro grąžinimo plano patiekimas ir kt,
   • Analitika – analitinis komponentas, kuris, remdamasis istoriniais duomenimis ir pagrindine klientų informacija, pateikia pasirinktų skolų refinansavimo modeliavimą optimizuotu būdu apsaugant nuo blokavimo ir kreditingumo sumažėjimo,
   • Konsultanto paslauga – visų pirma, susisiekimo su Klientu paslauga (telefonu, el. paštu, SMS, MMS žinutėmis), siekiant tiesiogiai pristatyti Analitikos rezultatus, t.y. pristatyti optimalias įsipareigojimų refinansavimo galimybes, taip pat suteikti pagalbą nustatant bendradarbiauti ir naudotis Partnerio paslaugomis, įskaitant reikalingų duomenų rinkimą ir pagalbą juos perduoti Partneriui.
 11. Partnerio paslauga – paslauga, kurią Partneris teikia Klientui tiesiogiai pagal su juo sudarytą sutartį. iLogic nėra Klientų sutarčių su Partneriais šalis ir neatsako už jų paslaugas. iLogic yra susijusi tik su Partnerių reklama (rinkodara). Partnerio paslaugas gali sudaryti tokie finansiniai produktai kaip vartojimo paskolos sutartys, įskaitant refinansavimo įsipareigojimus, konsolidavimo paskolos. Klientas nusprendžia savarankiškai naudotis Partnerio teikiama Paslauga, remdamasis iLogic pateikta rinkodaros (reklamine) medžiaga. Partnerio Paslaugos gali būti mokamos,
 12. Partneris – paslaugų teikėjas, nurodytas iLogic reklaminėje medžiagoje, kurį reklamuoja iLogic remdamasi bendradarbiavimo sutartimi. Partneris yra profesionalus subjektas, veikiantis pagal rinkoje, kurioje jis veikia, galiojančius įstatymus, savarankiškai atsakingas už Klientams teikiamas paslaugas. Aktualų Partnerių sąrašą, suskirstytą pagal teikiamų Paslaugų rūšis, galite rasti Tinklalapyje: www.gjeldsmonitor.no/lt/apie-mus,
 13. Sutartis – Paslaugų teikimo sutartis, kurią Klientas sudaro su iLogic, pasižyminti nuotoliniu būdu teikiamomis paslaugomis, tuo pačiu metu nedalyvaujant šalims, patvirtinta elektroniniu būdu pranešime, siunčiamame Kliento nurodytu el. pašto adresu,
 14. Reglamentai – šios Gjeldsmonitor tinklalapio naudojimosi sąlygos.

 

 

§ 2. BENDROSIOS NAUDOJIMOSI TINKLALAPIU SĄLYGOS

 1. Naudotis Svetainėje teikiamomis Paslaugomis galima tik su sąlyga, kad susipažinote su Taisyklėmis ir priedu Nr. 1 (Privatumo politika), be išlygų sutikote su jo nuostatomis ir įsipareigojate jų laikytis. Be to, būtina duoti sutikimą, kad Svetainės savininkas Paslaugos teikimo tikslais galėtų atsisiųsti ir naudoti finansinius duomenis, esančius „Gjeldsregisteret AS“ tvarkomame registre,
 2. „Ilogic“ gali reikalauti papildomų sutikimų, priklausomai nuo Paslaugos teikimo būdo. Tai ypač pasakytina apie nemokamos „Premium“ paslaugos gavimą. Mainais už tai, kad nemokamai gautų „Bisnode“ ataskaitą ir išplėstinę „Grejdsregisteret ataskaitą, „Ilogic“ tikisi pasirinktinio rinkodaros sutikimo. Norint gauti „Bisnode“ ataskaitą, taip pat būtina sutikti, kad Svetainės savininkas Paslaugos teikimo tikslais atsisiųstų ir naudotų finansinius duomenis, esančius „Dun & Bradstreet Norway AS“ tvarkomame registre,
 3. Paslaugos teikiamos naudojant Tinklalapį,
 4. Klientas privalo perskaityti visas bendradarbiavimo su Partneriu sąlygas, pvz. taisykles ar komisinių įkainius ir tarifus. iLogic nėra įgaliotinis, atstovas, irgi nėra įgaliotas veikti Partnerio vardu ir jo naudai. Pasitelkdamas iLogic, Klientas užmezga ryšį su Partneriu (pvz., nukreipiamas į Tinklalapį, pateikdamas kontaktinę informaciją) ir savanoriškai užmezga su juo tiesioginį bendradarbiavimą,
 5. Paslaugas iLogic teikia nemokamai. Partnerio Paslaugos gali būti mokamos remiantis atskira sutartimi, kurią su Partneriu sudaro Klientas,
 6. Informacija apie Partnerių paslaugas yra pavyzdinė ir nėra pasiūlymas civilinės teisės prasme,
 7. Visas Partnerio Paslaugas teikia Partneris pagal atskirą sutartį su Klientu. Šie Reglamentai netaikomi Kliento bendradarbiavimui su Partneriu,
 8. Partnerio Paslaugos teikiamos pagal jų teikimo vietoje galiojančius įstatymus,
 9. Partneris yra atsakingas už paslaugos teikimą pagal galiojančius įstatymus,
 10. Klientas pripažįsta, kad visas sutartis su Partneriu sudaro tik savo noru, savo valia ir savo rizika. iLogic nėra šių sutarčių šalis, neturi joms jokios įtakos ir neatsako už jų turinį ar įgyvendinimo būdą,
 11. Klientas pripažįsta, kad Partneris gali atsisakyti teikti paslaugą Klientui, jei tai atitinka nurodyto Partnerio paslaugų teikimo sąlygas arba taikomus vietinius įstatymus,
 12. iLogic veikla paskolų srityje nėra finansinė konsultacija, o bendrovė veikia kaip vad. „asocijuojantis subjektas“. Ši sąvoka suprantama kaip subjektas, kuris tik padeda užmegzti tiesioginį ar netiesioginį vartotojo ryšį su kreditoriumi ar kredito tarpininku. iLogic veikla neviršija bendro Partnerio ir jo pasiūlymo bei duomenų, leidžiančių toliau susisiekti, pateikimo,
 13. Klientas sutinka, kad bendradarbiavimo su Partneriu užmezgimo ar finansinės paslaugos gavimo sąlyga gali būti komunikabilus norvegų kalbos mokėjimas.

 

 

§ 3. PRIEIGA PRIE TINKLALAPIO. SUSIEKIMAS SU ILOGIC

 1. iLogic teikia Paslaugas tik nuotoliniu būdu – naudodamasis teleinformacine sistema, t.y. Tinklalapiu ir el. paštu bei kitomis komunikacijos priemonėmis, ypač telefonu, SMS žinutėmis, VoIP ar kitais interneto komunikatoriais („Whats App“, Gjeldsmonitor pokalbyje) – atsižvelgdamas į Kliento pageidavimą ir prioritetus. Dalis Tinklalapyje teikiamų paslaugų gali būti prieinama tik Klientui paspaudus el. paštu atsiųsta nuorodą arba prisijungus.
 2. Klientas gali bet kada visiškai atsisakyti Paslaugos arba jos dalies.
 3. Susiekimas su iLogic dėl Paslaugų teikimo vyksta tik vienu iš pateiktų būdų:
  • el. paštu: epost@gjeldsmonitor.no arba kitu tiesioginiu patarėjo, užsiimančio Kliento byla, el. paštu,
  • kontaktine forma Tinklalapio puslapiuose,
  • telefonu, nuo pirmadienio iki penktadienio, 8:00-16:00 val., šiais numeriais:
   • Lenkiškai kalbantys klientai: +47 21 999 413, +48 58 731 96 59,
   • Norvegiškai kalbantys klientai: +47 21 984118,
   • Angliškai kalbantys klientai: +47 21 984119,
   • Lietuviškai kalbantys klientai: +47 21 999417,
   Jeigu Klientas skambina telefono numeriu su tokiu pačiu kodu, sujungimo mokestis yra apskaičiuojamas kaip už paprastą telefono pokalbį pagal tiekėjo plano tarifus; jeigu Klientas skambina telefono numeriu, kurio kodas skirtingas, jam gali būti priskaičiuoti papildomi su telefono skambučiu susiję mokesčiai pagal tiekėjo plano tarifus.
 4. Tinklalapio naudojimo sąlyga reiškia, kad Klientas disponuoja kompiuterine įranga ar kitu elektroniniu įrenginiu su įdiegta ir naujausia programine įranga, leidžiančia naršyti svetainėse ir prisijungti prie interneto, taip pat teisingai sukonfigūruota el. pašto paskyra,
 5. iLogic deda visas pastangas, kad Klientams būtų suteikta nuolatinė prieiga prie Tinklalapio. Tačiau iLogic negarantuoja nepertraukiamo teisingo visų ar kai kurių Tinklalapio funkcijų veikimo be jokių klaidų. iLogic neatsako už jokius Klientų patirtus nuostolius ar negautą pelną dėl prieigos prie Svetainės trikdžių, ypač jei jie atsirado dėl nuo iLogic nepriklausančių veiksnių, įskaitant ypač force majeure atveją, interneto tinklo gedimus bei Kliento techninės ar programinės įrangos defektus ar nesuderinamumą su Tinklalapiu,
 6. iLogic pasilieka teisę bet kuriuo metu sustabdyti arba apriboti visas ar kai kurias Tinklalapio funkcijas, taip pat pridėti, pakeisti, papildyti ar ištrinti Tinklalapyje skelbiamus duomenis, turinį ir informaciją, nenurodydamas priežasties ir neinformuodamas apie šiuos pakeitimus Klientų,
 7. Klientui draudžiama teikti neteisėtą turinį, įskaitant turinį, kuris pažeidžia trečiųjų asmenų asmenines teises, skatina atlikti draudžiamus veiksmus, taip pat vulgarius ar įžeidžiančius teiginius iLogic ar trečiosioms šalims,
 8. Tinklalapio turiniui ir čia esantiems duomenims, taip pat Tinklalapyje skelbiamiems prekių pavadinimams, aprašymams ir prekių ženklams taikoma teisinė apsauga, o bet koks jų naudojimas įmanomas tik gavus išankstinį rašytinį iLogic ar kito tinkamo subjekto sutikimą,
 9. iLogic turi teisę atsisakyti teikti Paslaugas Reglamentus pažeidžiantiems Klientams, arba nutraukti Sutartį bet kuriuo metu, ypač šiais atvejais:
  • jei gauna informaciją apie Reglamentų pažeidimą, ypač jeigu pažeistas draudimas pateikti neteisėtą turinį,
  • jeigu iLogic gauna informaciją ar pagrįstai įtaria, kad Klientas nurodė netikrus duomenis Paslaugų teikimo metu,
  • Kliento pateikta informacija yra neišsami ir neleidžia tinkamai suteikti Paslaugų,
  • jei Klientas bendrauja su iLogic nepaisydamas socialinio sambūvio normų, ypač jei reikalauja iLogic imtis veiksmų ar teikti Sutartyje neįvardintas paslaugas, arba ragina iLogic atlikti Paslaugą taip, kad jos rezultatas gali būti panaudotas neteisėtai arba prieštaraujantis Paslaugos tikslui,
  • jeigu, iLogic pagrįstu vertinimu, Kliento pateiktos ar iLogic nustatytos faktinės aplinkybės rodo sudėtingą ar ypač komplikuotą ar nestandartinį bylos pobūdį, dėl kurio Paslaugai teikti reikia patirti neproporcingų išlaidų.

 

 

§ 4. PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 1. Aiškus pareiškimas dėl įsipareigojimo laikytis Sutarties, priimant Reglamentus ir Privatumo politiką reiškia Sutarties sudarymą su iLogic (taip pat telefoninio pokalbio metu išsakytas Kliento įsipareigojimas laikytis Sutarties),
 2. Ilogic teikia Paslaugas remiantis tik Kliento pateiktais duomenimis ir informacija bei paaiškinimais, įskaitant paslaugų istoriją ir duomenis, gautus anksčiau naudojantis Ilogic paslaugomis (pvz., Multinorfinans.no svetainėje) ir esančius Gjeldsregistere ataskaitoje, o naudojantis Premium paslauga – taip pat remiantis Bisnode ataskaitoje esančiais duomenimis,
 3. iLogic teikia Paslaugas šiose Reglamentuose nurodytomis sąlygomis. Teikiamų Paslaugų apimtis ar jų teikimo būdas gali keistis priklausomai nuo Reglamentų turinio,
 4. Priėmęs Reglamentus, Klientas iš iLogic Formoje nurodytu el. pašto adresu gauna Sutarties sudarymo patvirtinimą, t.y. vieną ar daugiau el. laiškų, kuriuose visų pirma yra šie Reglamentai kartu su informacija apie tai, kaip atsisakyti Paslaugų (Sutarties nutraukimą),
 5. Klientas gali savanoriškai nurodyti Tinklalapyje, kokios paslaugos jį domina,
 6. Kad užsiregistruotų Tinklalapyje, būtina čia prisijungti Banko ID paslauga,
 7. Paprastai iLogic nepriima iš Klientų dokumentų ar skenuotų kopijų. Išimtiniais atvejais, Kliento pageidavimu, iLogic gali padėti perduoti duomenis Partneriui,
 8. iLogic taip pat siunčia Klientui el. laišką, SMS ar nuorodą į pasirinkto Partnerio svetainę. Bendradarbiavimo užmezgimas su Partneriu nevyksta pačiame Tinklalapyje,
 9. Paprastai Klientas, suinteresuotas bendradarbiavimu su Partneriu, savarankiškai registruojasi Partnerio svetainėje. Kai kuriais atvejais duomenys gali būti perduoti Partneriui, kad parengtų pasiūlymą dėl Partnerio Paslaugos,
 10. Telefono skambučiai gali būti įrašomi, bet apie tai Klientas bus informuotas pačioje pokalbio pradžioje. Jei Klientas nesutinka įrašyti pokalbio, jis turėtų nutraukti ryšį ir naudoti Tinklalapyje esančią formą arba kitu būdu susisiekti su iLogic. iLogic taip pat gali organizuoti pokalbį su Klientu naudodamas interneto programą, leidžiančią dalytis Kliento kompiuterio ekranu – tokių vaizdo skambučių duomenų ar įrašų iLogic neišsaugos,
 11. Norint naudotis „Premium“ paslauga, reikia nurodyti ir telefono numerį, ir el. pašto adresą,
 12. Kai Paslaugą sudaro produkto, kuris yra vartojimo paskola, reklamavimas pagal 2011 m. gegužės 12 d. įstatymą dėl vartojimo paskolos (OL 2016 m. pozicija 1528 su pakeitimais) bei 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/48/EB dėl vartojimo paskolos sutarčių, panaikinančią Tarybos direktyvą 87/102/EEB (2008 m. gegužės 22 d. OL ES L 133, 66 psl.).

 

 

§ 5. IŠSKIRTINIAI NUOSTATAI, SUSIJĘ SU VARTOJIMO PASKOLOMIS

 1. Šių Sąlygų 5 straipsnio nuostatos taikomos tik tuomet, kai Paslauga taikoma Produktui, kuris yra vartojimo paskola pagal 2011 m. gegužės 12 d. įstatymą dėl vartojimo paskolos (OL 2016 m. pozicija 1528 su pakeitimais) bei 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/48/EB dėl vartojimo paskolos sutarčių, panaikinančią Tarybos direktyvą 87/102/EEB (2008 m. gegužės 22 d. OL ES L 133, 66 psl.),
 2. Visus duomenis ir informaciją apie vartojimo paskolą, kuriai taikomos 1 punkte nurodytų teisės aktų nuostatos, rengia tik nurodytas Partneris ir iLogic už juos neatsako. Pati iLogic gali pateikti tik hipotetinę ir mokomąją medžiagą, įskaitant palūkanų normų pokyčių, įmokų skaičiaus, permokų ir kt. modeliavimą, nesusijusią su konkrečiu vartojimo paskolos pasiūlymu,
 3. Tinklalapyje pateikiamuose skelbimuose ir informacijoje apie vartojimo paskolą yra pateikiami duomenys apie vartojimo paskolos kainą, ypač palūkanų normą, ir jie Vartotojas gauna nedviprasmiškai, suprantamai ir aiškiai,
 4. Prireikus, taip pat nurodoma sutarties trukmė, visa Kliento, esantis Vartotoju, mokėtina suma ir įmokų dydis bei kiti įstatymais reikalaujami elementai,
 5. Informacija, apie kurią kalbama 3 ir 4 pastraipose, yra pateikiama Tinklalapyje kaip Partnerio parengtas, tipinis pavyzdys,
 6. Partneris nustato faktinę metinę palūkanų normą ir Kliento mokėtiną sumą, remdamasi iš Kliento gauta informacija apie Kliento pageidaujamo Produkto komponentus. Jei Klientas nepateikia tokios informacijos, Partneris nustato faktinę metinę palūkanų normą ir visą Kliento mokėtiną sumą, remdamasi tipiniu pavyzdžiu,
 7. Klientas pripažįsta, kad Partneris, esantis kredito tarpininku arba banku, gali būti įpareigotas įvertinti Kliento, esantis Vartotoju, kreditingumą. Kreditingumas vertinamas remiantis iš Kliento gautais Asmens duomenimis arba Įstaigų duomenų bazėse ar duomenų rinkiniuose esančia informacija (jei taikoma). Šių subjektų prašymu, Kliento gali būti reikalaujama pateikti visus dokumentus ir informaciją, reikalingus kreditingumui įvertinti,
 8. iLogic nevertina galutinio Kliento kreditingumo ir neatsako už tokių tyrimų rezultatą ir sąžiningumą,
 9. Partneris ar bankas gali atsisakyti teikti Pasiūlymą, skirti Klientui vartojimo paskolą arba sudaryti sutartį, už ką iLogic neatsako,
 10. Pagal atitinkamas nuostatas, Partneris yra įpareigotas suteikti Klientui paaiškinimus dėl informacijos, suteiktos prieš sudarant vartojimo paskolos sutartį, ir sudarytinos sutarties turinio – tokiu būdu, kuris įgalina priimti sprendimą sudaryti sutartį (pasinaudoti Pasiūlymu). Nepaisant to, Klientas privalo nedelsdamas pranešti apie bet kokias abejones šiuo klausimu,
 11. Klientas gauna nemokamą vartojimo paskolos sutarties projektą, jei banko nuomone atitinka vartojimo paskolos suteikimo sąlygas. iLogic nevertina vartojimo paskolos suteikimo Klientui sąlygų įvykdymo ir nepriima sprendimų dėl jos suteikimo,
 12. Prieš sudarant sutartį, remiantis pristatytu Pasiūlymu, Klientas gali gauti informacinę formą su išsamia, konkrečia informacija apie Pasiūlymo sąlygas.

 

 

§ 6. ATSAKOMYBĖ

 1. iLogic įsipareigoja teikti Paslaugą, laikydamasis kruopštumo, reikalaujamo iš profesinio subjekto,
 2. iLogic pažymi, kad neatsako už jokias pasekmes, kilusias, jei Klientas naudodamasis Partnerio paslaugomis pateikia tikrovės neatitinkančius, neišsamius ar atrankinius duomenis,
 3. iLogic negarantuoja, kad Tinklalapyje pateiktuose duomenyse arba Partnerių reklaminėje medžiagoje nėra klaidų. iLogic apsiriboja vietos suteikimu jų publikavimui Tinklalapyje,
 4. iLogic neatsako už duomenų, gautų iš Bisnode ataskaitos, aktualumą ir teisingumą. Klientas pripažįsta, kad šį turinį rengia tik jo tiekėjas, o iLogic apsiriboja Bisnode ataskaitos užsakymu, šios paslaugos apmokėjimu ir pristatymu Klientui,
 5. Pretenzijos atsiradusios dėl atliktos Paslaugos trūkumų yra svarstomos pretenzijų nagrinėjimo metu pagal šių Reglamentų 7 str.

 

 

§ 7. PRETENZIJOS

 1. Tuo atveju, kai Klientas nustato Paslaugos trūkumus arba iLogic pažeidė Reglamentų nuostatas, Klientas turi teisę pateikti skundą dėl iLogic veiksmų,
 2. Pretenzija:
  • Turi būti išsiųsta skundo arba kitoje atitinkamoje formoje, esančioje Tinklalapyje arba el. pašto adresu: epost@gjeldsmonitor.no – išsiųsti nedelsiant, kai tik atsiranda priežastis ją pateikti, geriausiai ne vėliau nei per 7 dienas nuo dienos, kai Klientas gavo informaciją apie tokią priežastį,
  • Būtina nurodyti pretenzijos pateikimo priežastis ir Kliento reikalavimus,
  • Būtina nurodyti aktualius Kliento duomenis, leidžiančius gauti atsakymą nuo iLogic,
  • Būtina nurodyti kitas svarbias aplinkybes.
 3. Pretenzijos gavimo terminas suprantamas kaip diena, kai pretenzija buvo įvesta į elektronines ryšių priemones tokiu būdu, kad iLogic galėtų perskaityti turinį. Kiekvienu atveju Klientas el. paštu arba SMS žinute gaus patvirtinimą, jog iLogic gavo skundą,
 4. iLogic svarsto pretenziją per 30 dienų nuo jos gavimo dienos. iLogic sprendimas dėl pretenzijos yra galutinis ir neskundžiamas į iLogic,
 5. Jei per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą neatsakoma į pretenziją, ji laikoma priimta.

 

 

§ 8. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES. SUTARTIES NUTRAUKIMAS. SUTIKIMŲ ATŠAUKIMAS.

 1. Paslauga yra abonementas, teikiama nuolatiniu būdu ir laikoma atlikta Klientui arba iLogic nutraukus sutartį,
 2. Remiantis 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių įstatymo nuostatomis, Klientas, esantis Vartotoju, turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas išlaidų, atsisakyti Sutarties per 14 dienų nuo jos sudarymo. Tuo pačiu metu, remiantis šiais Reglamentais, Klientas gali bet kada, be laiko apribojimų, atsisakyti Paslaugos. Priimdamas šiuos Reglamentus, Klientas pripažįsta, kad ankstesniame sakinyje nurodytas pareiškimas dėl sutarties nutraukimo gali būti pateiktas formoje, kurios pavyzdys pridedamas kaip 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių įstatymo 2 priedas, arba formoje, kurios šablonas Klientui išsiunčiamas patvarioje laikmenoje – kartu su informacija, išsiųsta po sutarties sudarymo,
 3. Atsižvelgiant į tai, kad iLogic nėra Partnerio Paslaugų sutarties šalis, Klientas negali per iLogic pateikti pareiškimo dėl sutarties, sudarytos su Partneriu, nutraukimo,
 4. Klientas gali bet kuriuo metu nutraukti Sutartį su iLogic , informuodamas apie tai el. laišku siunčiamu adresu epost@gjeldsmonitor.no arba telefonu nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 8:00 iki 16:00 šiais numeriais:
  • Lenkiškai kalbantys klientai: +47 21 999 413, +48 58 731 96 59,
  • Norvegiškai kalbantys klientai: +47 21 984 118,
  • Angliškai kalbantys klientai: +47 21 984 119,
  • Lietuviškai kalbantys klientai: +47 21 999 417.
 5. iLogic bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartį laikydamasis galiojančių teisės aktų. Tokiu atveju Klientas gaus pareiškimą, kad iLogic nutraukia sutartį, kuris bus išsiųstas Formoje nurodytu el. pašto adresu arba raštu – registruotu laišku.

 

 

§ 9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šie Reglamentai kartu su Privatumo politika pilnai, išsamiai ir išskirtinai nustato visų iLogic teikiamų Paslaugų pobūdį Tinklalapyje, nebent tinkamai įgaliotas iLogic atstovas, įpareigotas veikti jos vardu, aiškiai suderins ką kitą su Klientu ir patvirtins tai patvarioje laikmenoje,
 2. Reglamentuose nenumatytiems klausimams taikomos bendros Lenkijos įstatymų nuostatos. Tačiau ši nuostata nepažeidžia galiojančių įstatymų nuostatų, taip pat įsipareigojimo taikyti kitų nei Lenkijos teisės nuostatų, taikomų Klientui, esančiu Vartotojui, jei tai gali būti taikoma,
 3. Ginčus svarsto atitinkamas bendrosios kompetencijos teismas pagal galiojančias teisines nuostatas, tačiau jeigu Klientas nėra Vartotojas – bet kokius ginčus sprendžia iLogic būstinės vietoje veikiantis teismas bei tik pagal Lenkijos Respublikos įstatymus,
 4. Klientas turi teisę naudotis neteisminėmis priemonėmis nagrinėdamas skundus ir reikšdamas pretenzijas dėl su iLogic sudarytų sutarčių. Klientas, esantis Vartotoju, taip pat turi teisę perduoti bylą subjektams, kuriems suteikta teisė nagrinėti ginčus ne teismo tvarka. Informaciją apie tai galima rasti interneto svetainėje http://www.polubowne.uokik.gov.pl/,
 5. Šie Reglamentai nemokamai pateikiami Tinklalapyje ir perduodami Klientui patvarioje laikmenoje (el. paštu) – kartu su užsakymo priėmimo patvirtinimu. Jie taip pat yra prieinami kiekvienu Kliento prašymu – tokia forma, kuri leidžia jas atkurti ir įrašyti Kliento naudojamoje teleinformacinėje sistemoje,
 6. iLogic pasilieka teisę keisti Paslaugų teikimo apimtį ir būdą, vykdyti ir atšaukti reklamines kampanijas,
 7. iLogic pasilieka teisę keisti šiuos Reglamentus. Bet kokie Reglamentų pakeitimai įsigalioja per 14 dienų nuo jų paskelbimo ar perdavimo Klientui dienos ir taip pat taikomi tolesniam iki šios dienos sudarytų Sutarčių įgyvendinimui, nebent Klientas pareikštų prieštaravimų dėl pakeitimų – tokiu atveju Sutartis nutraukiama įsigaliojus pakeistiems Reglamentams.

 

 

1. priedas: Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo (Privatumo politika)

 

Paskelbta: 2023-03-22